Obecny zarząd klubu:


  • Krystian Juśkiewicz – Prezes Zarządu
  • Mikołaj Skrzypczak – Wiceprezes Zarządu
  • Łukasz Kubeczka – Skarbnik
  • Dariusz Dykiert – Sekretarz
  • Paweł Grund – Członek Zarządu
  • Janusz Kistowski – Członek Zarządu
  • Mariusz Klimasz – Członek Zarządu
  • Łukasz Idowiak – Członek Zarządu
  • Leszek Krzyżostaniak – Członek Zarządu

© 2019 Development By Nuss Software