Komunikat klubu

2020-11-24

Informujemy, że od dnia 1 grudnia br. zostaną wznowione zajęcia treningowe wszystkich sekcji.

Rodzice/opiekunowie prawni zawodników niepełnoletnich zobowiązani są do podpisu oświadczenia wyrażającego zgodę na udział dziecka w treningach. Oświadczenia dostępne będą u trenerów poszczególnych sekcji.

Oświadczenie COVID str.1

Oświadczenie COVID str.2

© 2021 Development By Nuss Software