Komunikat Zarządu Klubu PKS Piast Poniec

2021-01-04

W ostatnich dniach 2020 roku Zarządu Klubu PKS Piast Poniec odbył rozmowy z trenerami sekcji w celu ustalenia harmonogramu zajęć szkoleniowych w roku bieżącym. Każdy z trenerów wskazał 10-cio miesięczny okres, w którym będą prowadzone zajęcia treningowe.

Okresy różnią się pomiędzy poszczególnym sekcjami ze względu na różny cykl przygotowań i start rozgrywek.

Ponadto informujemy, że w związku z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do dnia 17 stycznia br. klub obowiązują pewnie obostrzenia.

Sekcje młodzieżowe tj.
piłka nożna: skrzat, bambini i żak;
piłka siatkowa – gr. młodsza;
akro-fitness – gr. początkująca i średniozaawansowana
oraz
piłka nożna senior;
futsal;
tenis stołowy
do dnia 17 stycznia nie mogą uczestniczyć w treningach.

Szczegółowa treść Rozporządzenia dostępna pod linkiem: https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000231601.pdf

Począwszy od stycznia 2021 roku Zarząd Klubu wprowadził ujednolicone zasady opłaty szkoleniowej dzieci i młodzieży przynależnej do klubu. Stawka miesięczna za każde dziecko wynosi od 2021 roku 36 zł (słownie: trzydzieści sześć zł 00//100gr). Opłata winna być uregulowana do ostatniego dnia każdego miesiąca, w którym odbywają się zajęcia. W przypadku, gdy dziecko uczęszcza do dwóch lub więcej sekcji opłata miesięczna jest naliczana za każdą sekcję. Należności ustalone zostaną na podstawie list obecności przekazanych przez trenerów danych sekcji.    

Galeria


© 2021 Development By Nuss Software